VisitCopenhagen

Østerbro Bibliotek

Huset ligger centralt på Østerbro, og tilbyder blandt andet alsidige arrangementer, forskellige tidsskrifter og en stor samling bredtfavnende materialer – både for danske såvel som internationale gæster. Herudover har gæsterne altid mulighed for at nyde en kop kaffe, printe, kopiere samt scanne – eller måske sætte det endelige punktum i eksamensopgaven i studieområdet. Biblioteket er en del af Kultur Ø, der tilbyder kultur og idræt af høj kvalitet for alle borgere på Østerbro.

Et internationalt bibliotek
Via Copenhagen Cultural Network, og bibliotekets funktion som Turistinformation, søger biblioteket hele tiden at servere inspirerende tilbud til turister såvel som herboende internationale familier. Samtidig er det højt prioriteret at få inddraget udenlandske frivillige i specielt arrangementsudvikling på biblioteket. Derfor er der særligt fokus på at erhverve frivillige – som både er glædeligt for biblioteket og for de borgere, der yder frivillig hjælp. Frivilligheden indgår i Kultur Ø’s målsætning om at forhøje samskabelsesniveauet – og dermed gives der mere ansvar og råderet til husets frivillige. Det bringer en mangfoldighed ind på biblioteket, som er både inspirerende, lærerigt og til stor glæde for Østerbros borgere.

Turistinformation 
Østerbro Bibliotek har fået det grønne autoriserede Turistinformations-’I’. Det har medført, at Østerbro Biblioteks medarbejdere er blevet grundigt oplært, så de er godt klædt på til at levere gæsteservice af højeste kvalitet. Samtidig har Kultur Ø indrettet et område på biblioteket til service – og informationsbetjening af turister. Via selvbetjeningsskærmen Visitorguide er det muligt for turisterne at tilegne sig brugbar information på dansk og engelsk. Herudover præsenterer Østerbro Bibliotek er bredt udvalg af pjecer, bykort og minikort til udvalgte attraktioner og museer i København.