Vidare till innehåll
Copenhagen in the fall

Du får inte missa hösten i Köpenhamn

Foto: Daniel Rasmussen

Det är något speciellt med hösten i Köpenhamn. Det skapar en viss atmosfär när alla gröna fläckar blir guld och gula och "hygge" börjar ta fart.

The complete guide to autumn in Copenhagen

Orange is the new green, as the air gets crisper and the days shorten. Autumn (or fall) days in Copenhagen are a little less crowded and a peak season for “hygge”. Expect a mix of beautiful, sunny days - even some late summery ones calling for long walks outside, and the occasional wet or windy ones calling for indoor activities. Either way, this guide got you covered. 

Glyptotek | Daniel Rasmussen

Copenhagen's top museums

Foto: Daniel Rasmussen

Upplev staden som lokalbefolkningen gör

Det är förmodligen ingen överraskning för dig att Köpenhamnsborna älskar sina cyklar. Det är helt enkelt det bästa sättet att ta sig runt i staden. Det är inte bara snabbt och enkelt, det är utan tvekan också det bästa sättet att transportera sig om man vill se, höra och känna stadens puls.

Food and drink isn't just food and drink

Warm yourself on a world-class cup of coffee or how about eating with locals that you have just been seated with? Fancy a lager in historical surroundings? Here you'll find an array of good food and drink experiences, which offer a little more than the usual

Urban farming and Architecture

Parks and green oases have always been an integral part of Copenhagen, but lately, something new is happening. Gardens are established all over the city, on rooftops, on former industrial sites and so on. Locally grown crops are a thing now. Copenhagen is constantly evolving and the city planning and infrastructure are having a direct effect on the people both living and visiting here.

Stadsodling och arkitektur

Parker och gröna oaser har alltid varit en integrerad del av Köpenhamn, men på senare tid har något nytt hänt. Trädgårdar anläggs över hela staden, på hustak, på före detta industriområden och så vidare. Lokalt odlade grödor är en grej nu. Köpenhamn utvecklas ständigt och stadsplaneringen och infrastrukturen har en direkt effekt på de människor som bor och besöker staden.

Instagram

Get Social: